KONTAKT

MILOŠ BOBČÍK 
Modrová 11
916 35 Modrová

IČO: 37022288
DIČ: 1020121883
IČ DPH: SK1020121883

Zavolajte nám: 

Tel.č.:  0905 717 436 
Tel.č.:  0908 118 998 

 

E-mail: milosbobcik11@gmail.com